موضوع

تفاوت شهر جهان وطنی (Cosmopolitan city) با شهر بزرگ ، کلانشهر(Metropolitan city) چیست؟

cvisit_brussels_-_brussels_champetre_-_copy

کلانشهر – شهرهای بزرگ که جمعیت زیاد و فرصت های زیادی برای اشتغال دارند. مناطق شهری  معمولا به شهرستانها

 

مجاور بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط اند.

 

شهر جهان وطنی (جهان وطن شهر) – شهرهای کاملا وسیع که در آن جمعیت از مردم از زمینه های مختلف فرهنگی

 

تشکیل شده اند. و بین این افراد به راحتی همکاری وجود دارد که به دلیل تفکر گسترده است.

 

یک شهر می تواند هم کلانشهر و هم جهانی وطنی باشد، اما یک منطقه کلانشهری ممکن است جهان وطنی نباشد.

 

   کلانشهر    (Metropolitan city)

شهرجهان وطنی(Cosmopolitan city)

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>