موضوع

سرمایه گذاری در حوزه انرژی الکتریکال (برق) و برگشت سرمایه

austin-cheapest-solar-power-139507101550

سرمایه گذاری در حوزه انرژی الکتریکال

امروزه مقوله انرژی بسیار مهم است و می توان گفت حیاتی است و سرمایه گذاری در آن بسیار موثر مفید و دارای برگشت سرمایه ای خوبی است اگر چه در کشور ما ایران بدلیل واقعی نبودن قیمت فروش انرژی برق به مشترک خانگی و غیره برگشت

سرمایه به تعویق می افتد اما بدلیل ارزان بودن گاز مصرفی و یا انرژی خورشید مناسب در کشور بازده سرمایه گذاری آن به ترتیب بین ۳ تا ۵ سال می باشد.

نیروگاه های کوچگ گازی  که بصورت تولید همزمان برق و حرارت طراحی واجرا می شوند با بازگشت ۳ و یا دربدترین حالت   ۴سال را می توان بهترین راه سرمایه گذاری در حوزه انرژی دانست.

 

و هم چنین انرژی خورشیدی با برگشت سرمایه ای حدود ۵ سال، دیگر حوزه مفید و موثر در این مقوله است

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>