موضوع

  cosmopolitan order جهان وطنی یا جهان میهنی به معنی یک حکومت واحد در دنیا نیست بلکه جهان وطنی تجویز یک نظام بین الملل است که براساس جهان وطن بودن و چالش های...

ادامه مطلب

کلانشهر – شهرهای بزرگ که جمعیت زیاد و فرصت های زیادی برای اشتغال دارند. مناطق شهری  معمولا به شهرستانها   مجاور بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط اند.   شهر جهان وطنی (جهان...

ادامه مطلب