موضوع

 ایدئولوژی سیاسی، رابطه ایدئولوژی سیاسی و فلسفه سیاسی ایدئولوژی سیاسی چیست؟ ایدئولوژی یا مرام (Ideology)، مفهومی بسیار بحث‌انگیز و فرّار در علوم اجتماعی است. می‌توان گفت ایدئولوژی به مجموعه‌ای...

ادامه مطلب

آنومی (به انگلیسی: Anomie) به فقدان هنجار یا بی‌هنجاری اطلاق می‌شود.این به به معنی عدم وابستگی شخص و جامعه است که به چندپاره شدن جامعه می‌انجامد. این اصطلاح توسط...

ادامه مطلب

 دولت سایه در اصطلاح سیاسی به هیئت دولت روی کار نیامده اطلاق می‌شود که با هدف در دست گرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظر مانده است. در نظام‌های پارلمانی اغلب بزرگترین حزب مخالف خود را...

ادامه مطلب

سیاست گریزی – آپولیتیسم Apolitisme یعنی روش لاقیدانه نسبت به سیاست و خودداری از شرکت در جریان سیاسی، از داشتن مشی صریح سیاسی. این واژه از ریشه پولیتیک به...

ادامه مطلب

میرزا تقی خان امیر کبیر   وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ...

ادامه مطلب

نظام سیاسی (political system) تعریف نظام سیاسی چندین تعریف از نظام سیاسی وجود دارد:   نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهاد ها، گروه های ذی نفع (از قبیل احزاب سیاسی،...

ادامه مطلب