موضوع

مدرسه عالی و یا‌‌ همان مدرسه علوم سیاسی به دستور مظفرالدین شاه و با سعی و کوشش میرزا نصرالله خان مشیرالدوله، وزیر خارجه و میرزا حسن‌خان مشیرالملک در سال...

ادامه مطلب

طبقه بندی معاهدات: معاهدات بین المللی دارای انواع مختلف وگسترده است.برای سهولت وآسانی کار در بررسی معاهدات طبقه بندی آن از اهمیت جدی برخوردار می باشد.برای طبقه بندی معاهدات...

ادامه مطلب

مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی – پروتکل ،اعلامیه، صلح نامه و یادداشت تفاهم پروتکل : این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود: ۱-گاه به سند انضمامی...

ادامه مطلب

مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی دکتر سید عبد القیوم سجادی مقدمه آشنایی با حقوق بین الملل و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد....

ادامه مطلب

گندی‌ شاپور نخستین شهر دانشگاهی جهان   از اولین شهر دانشگاهی جهان چه می دانید؟ چنانچه بگوییم گندی‌ شاپور پرآوازه‌ترین بیمارستان و نخستین شهر دانشگاهی جهان در دروه باستان...

ادامه مطلب

اگر چه ناپلئون در ابتدای به قدرت رسیدن مجدد خود قصد جنگ نداشت  اجماع اروپا علیه ناپلئون در مارس ۱۸۱۴ سبب شد تا وی مجبور به قبول تبعید به...

ادامه مطلب

  انزواطلبی سیاسی –  Isolationism در کلی ترین تعبیر، اصطلاح «انزواطللبی» به معنی پرهیز از درگیرشدن در امور بین المللی است. شاید پررنگ ترین نمونه انزواطلبی تلاش امپراتوری ژاپن...

ادامه مطلب

مقدمه ازهم گسیختگی جامعه ایرانی و زوال و افول جایگاه شاهان ساسانی منتج به شکست شاه ایران از سپاه سعد ابی وقاص شد و قتل شاه ایران توسط نه...

ادامه مطلب

دبیر کل سازمان ملل چه وظایفی دارد؟ دبیر کل سازمان ملل را چه کسانی و چگونه تعیین می کنند؟ UN Secretary-General   دبیرکل سازمان ملل متحد، وکیل مدافع و...

ادامه مطلب