موضوع

مجموعه سنگ نوشته پیرغار مشتمل بر چهار قطعه بر روی سنگ “سیلیسی”به خط نستعلیق نگارش شده و بیانگر عدالت خواهی مردم این استان و اعاده مشروطه دوم و متعلق به یکصد...

ادامه مطلب

 کودتا – Coup کودتای نظامی موفقیت‌آمیز، موجب اخراج ناگهانی هیئت حاکمه به وسیله گروهی توطئه‌گر علیه حکومت است که شیوه معمولاً پنهان‌کارانه است. پس از وقوع کودتا بر خلاف انقلاب،...

ادامه مطلب

اصطلاحات و واژه های فلسفی و سیاسی  دانش و تاریخ سیاسی پروونسیالیسم Provinclisme =; نام سیستم حکومتی است که توسط ثروتمندترین افراد یک جامعه اداره شود. پلورالیسم Pluralisme =;...

ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم عنوان تحقیق: آزادی در اسلام و لزوم آزادی بیان منابع :نهج البلاغه – تنبیه الأمه و تنزیه المله , و( سخنرانی آیت الله طالقانی ) نویسنده:...

ادامه مطلب

دیپلماسی واژه ایست بیگانه از کلمه یونانی Diploma به معنی مدرک، سند یا کاغذ رسمی تا شده که در آن امتیاز، نشان یا درجه ای به اشخاص اعطاء می...

ادامه مطلب

چشم انداز روابط بین الملل در قرن ۲۱  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استحاله کمونیستم در اروپای شرقی، جنگ خلیج فارس و بیداری ناگهانی قومیت های کوچک و بزرگ در...

ادامه مطلب

سیاست خارجی  Foreign Policy   مقدمه: سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان...

ادامه مطلب

چرا نبود احزاب سیاسی قوی و منظم و شفاف به جامعه ضرر می زند؟   یکی از مباحث جدی در ادبیات مربوط به دموکراسی، نقش احزاب سیاسی در دموکراسی...

ادامه مطلب