موضوع

آلودگی اقیانوس ها ، تأثیرات و خطرات آن   اُقیانوس که از واژه یونانی okeanus) Ωκεανός) گرفته شده‌است به پیکره‌های بزرگی از آب‌های شور گفته می‌شود که جزوی از آب کرهمی‌باشد و مرز...

ادامه مطلب

تغییرات اقلیمی در شمالگان بیشتر و سریعتر از دیگر نقاط جهان شمالگان با آهنگی دو برابر سریع تر از دیگر نقاط جهان در حال گرم شدن است. درحالیکه یخ و...

ادامه مطلب

اقداماتی که می توان برای محافظت از اقیانوس انجام داد بنا بر تخمین دانشمندان، برای پاسداری از ماهی ها و گیاهان دریایی، ۳٠ در صد از اقیانوس ها باید...

ادامه مطلب

پنج چالشِ محیط‌ زیستی ایران روزنامه دنیای اقتصاد در انتشار بخشی از این سخنرانی، به تشریح پنج چالش کنونی محیط زیست ایران از دیدگاه گری لوییس – نماینده مقیم برنامه...

ادامه مطلب

جامعه‌شناسی سیاسی بحران آب در ایران: کم آبی یا بحران آب   محمد فاضلی برای بحث درباره بحران آب و بالاخص برای آن‌که زمینه برای ارائه تحلیلی از جنس...

ادامه مطلب

منطقه حفاظت شده دریایی چیست و چرا حائز اهمیت است؟   آیا شما قلیه ماهی یا میگوی کبابی دوست دارید؟ اگر پاسختان مثبت است مناطق حفاظت شده دریایی (MPAs)...

ادامه مطلب