موضوع

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از طراحی چهار شهر جدید در منطقه مکران و سواحل دریای عمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری...

ادامه مطلب

جهان وطن:   شهرها از با ثبات ترین واحدهای اجتماعی بشر هستند که در طول تاریخ، ماندگارتر از انواع حکومت ها، امپراطوری ها و مذاهب بوده اند. Christopher Chase-Dunn جامعه...

ادامه مطلب

کلانشهر – شهرهای بزرگ که جمعیت زیاد و فرصت های زیادی برای اشتغال دارند. مناطق شهری  معمولا به شهرستانها   مجاور بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط اند.   شهر جهان وطنی (جهان...

ادامه مطلب