موضوع

میرزا حسین قزوینی (۱۲۶۰-۱۲۰۷) ملقب به مشیرالدوله، و بعد ملقب به سپهسالار، به مدت ۲ سال صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار بود.   او فرزند میرزا نبی قزوینی بود. پس...

ادامه مطلب

  سازه‌انگاری و ابعاد ماهوی روابط بین الملل آنارشی و نظم ونت : آنارشی چیزی است که دولتها از آن می‌فهمند ==‹ آنارشی فی نفسه ظرفی خالی و فاقد...

ادامه مطلب

 فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده   واقع گرایی مهم ترین، پایدارترین و پرجاذبه ترین نظریه جریان...

ادامه مطلب

تعلیمات هابز جسورانه ‏تر از آن بود تا مورد قبول افتد.کار هابز نیاز به ساده شدن داشت.این سبک شدن بدست لاک انجام گرفت.لاک، طرح اساسی هابز را پذیرفت و...

ادامه مطلب

تبویب  ( تقسیم کردن چیزى به بابها) مسئله جهانشناسی به این معنا است که برای سؤال فلسفه چیست یا فیلسوف کدام است پاسخی ارائه شود.افلاطون از واگذاری بحث موضوعی این سؤال...

ادامه مطلب

امروزه فلسفه سیاسی کلاسیک، در معرض دو اعتراض عمومی قرار دارد، که طرح آن نه به هوش نیاز دارد، نه اصالت و نه حتی فضل و دانش.این دو عبارتند...

ادامه مطلب

وقتی فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو را کلاسیک توصیف می‏کنیم، نظر ما این است که آنها صورت کلاسیک از فلسفه سیاسی را تشکیل می‏دهند. گفته شده است که سادگی...

ادامه مطلب

امروزه مراد اغلب مردم از نظریه سیاسی، تفکری فراگیر در باره شرایط سیاسی است که به ارائه یک سیاست همه جانبه می‏انجامد.چنین تفکری، در آخرین وهله به اصولی جلب...

ادامه مطلب

فلسفه سیاسی چیست؟ قسمت اول  (فلسفه سیاسی باید از اندیشه سیاسی به طور کلی متمایز شود.) لئو اشتراوس   مترجم: فرهنگ رجایى معنی فلسفه سیاسی و خصیصه معنادار آن امروه...

ادامه مطلب