موضوع

آتش سوزی بسیار هولناک و وسیع در استرالیا

 

 

 

View this post on Instagram

آتش سوزی بسیار هولناک و وسیع در استرالیا😕😯😪🔥🔥 بیش از پانزده میلیون هکتار در آتش ویران شد وحدودا پانصد میلیون حیوان در آتش سوختن و هزاران محل و خانه مسکونی تخلیه شده است. حجم آتش و دود وسیع و گیج کننده است. بشر با دستکاری در طبیعت و انتشار کربن باعث گرم شدن زمین شد و آتش سوزی های با این حجم اصلا در مقیاس فعل و انفعلالات طبیعی نیست. ذوب شدن یخ های قطب.. سیل و خشکسالی و رانش زمین… زمین در حال واکنش به اینهمه حجم خودخواهی بشر است. #استرالیا #آتش #کانگارو #کووالا #جنگل #سوختن #دود #انسان #زندگی @s.mohsen.madani

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@s.mohsen.madani) on

 

آتش سوزی بسیار هولناک و وسیع در استرالیا😕😯😪🔥🔥 بیش از پانزده میلیون هکتار در آتش ویران شد وحدودا پانصد میلیون حیوان در آتش سوختن و هزاران محل و خانه مسکونی تخلیه شده است. حجم آتش و دود وسیع و گیج کننده است. بشر با دستکاری در طبیعت و انتشار کربن باعث گرم شدن زمین شد و آتش سوزی های با این حجم اصلا در مقیاس فعل و انفعلالات طبیعی نیست. ذوب شدن یخ های قطب.. سیل و خشکسالی و رانش زمین… زمین در حال واکنش به اینهمه حجم خودخواهی بشر است.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>