موضوع

انجمن اخوت + نخستین کنسرت های عمومی #ایران

View this post on Instagram

انجمن اخوت 👏👐 The #Brotherhood #Association and the first music concerts in Iran . 🎼 در زمانه ای که موسیقی در انحصار دربار #قاجار بود، ارکستر انجمن اخوت با حضور موسیقی دان های کاربلدی چون #درویش خان موسیقی را به میان خلق آورد و نخستین کنسرت های عمومی #ایران را برگزار کرد. این انجمن چگونه تشکیل شد و چه تاثیری بر #موسیقی ایرانی گذاشت؟ در این #ویدیو #تماشا کنیم. @s.mohsen.madani. 🌷🌷☀ . #iran #music #history #qajar #concert #قاجار #ایرانی #تصنیف #آواز #قدیم #فیلم

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@s.mohsen.madani) on

انجمن اخوت + نخستین کنسرت های عمومی #ایران

در زمانه ای که موسیقی در انحصار دربار #قاجار بود، ارکستر انجمن اخوت با حضور موسیقی دان های کاربلدی چون #درویش خان موسیقی را به میان خلق آورد و نخستین کنسرت های عمومی #ایران را برگزار کرد. این انجمن چگونه تشکیل شد و چه تاثیری بر #موسیقی ایرانی گذاشت؟ در این #ویدیو #تماشا کنیم.

@s.mohsen.madani. 🌷🌷☀
.
#iran #music #history #qajar #concert #قاجار #ایرانی #تصنیف
#آواز #قدیم #فیلم

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>