موضوع

اولین نیروگاه خورشیدی مگاواتی کشور در مسیر بهره‌برداری

111111_56226-139504191220

ولین نیروگاه خورشیدی با توان یک مگاوات در محل سایت پژوهشگاه نیرو در اراک از اسفندماه سال گذشته به شبکه ۲۰ کیلوولت متصل شده و برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق می‌کند. طراحی این نیروگاه کاملا توسط متخصصان ایرانی در بخش خصوصی انجام شده است، تجهیزات نیز بخشی داخلی و بخشی با خرید خارجی تامین شده است. در کنار این نیروگاه تجهزات تست میدانی برای آزمون میزان تطبیق پنل های خورشیدی با اقلیم آب و هوای منطقه نیز تعبیه شده است. نیروگاه در چهار منطقه و با دونوع سلولهای مونو و پلی کریستال به منظور بررسی فنی عملکرد انواع سلول در اقلیم منطقه طراحی و ساخته شده است.

 

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>