موضوع

برنامه جامع انرژی با نواقص بسیاری همراه است

*برنامه جامع انرژی با نواقص بسیاری همراه است

سید محسن مدنی، مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق در سخنانی با بیان اینکه بخشودگی مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط بحرانی عملیاتی شده است ، عنوان کرد: بخش دولتی نیز مطالبات بخش خصوصی را بایستی در این شرایط بحرانی در نظر بگیرد .وی یادآور شد: در ۲۴ فروردین ماه برنامه جامع انرژی توسط هیات دولت تصویب شد و صاحبنظران نیز به این برنامه انتقادات فراوانی را وارد می دانند.

مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید بتواند مانند دولت در سایه و سازمان های مردم نهاد برای هر قانونی که وجود دارد، برنامه تدوین کند و آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد تا با برنامه های دولتی قیاس شود.

 

View this post on Instagram

*برنامه جامع انرژی با نواقص بسیاری همراه است سید محسن مدنی، #مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق در سخنانی با بیان اینکه بخشودگی مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط بحرانی عملیاتی شده است ، عنوان کرد: بخش دولتی نیز مطالبات بخش خصوصی را بایستی در این شرایط بحرانی در نظر بگیرد .وی یادآور شد: در ۲۴ فروردین ماه برنامه جامع انرژی توسط هیات #دولت تصویب شد و صاحبنظران نیز به این برنامه انتقادات فراوانی را وارد می دانند. مشاور مدیرعامل شرکت پیمان خطوط شرق خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید بتواند مانند دولت در سایه و #سازمان های مردم نهاد برای هر قانونی که وجود دارد، برنامه تدوین کند و آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد تا با برنامه های دولتی قیاس شود. @s.mohsen.madani 🌻 . #انرژی #بازرگانی #کمیسیون #طرح #کرونا #مالیات #قانون #مدنی

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@s.mohsen.madani) on

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>