موضوع

تبعیض زخمیست عمیق که حیوانات را هم به واکنش وامی‌دارد

سلام همراهان گرام ..
تبعیض زخمیست عمیق که حیوانات را هم به واکنش وامی‌دارد. به میمون سمت راست انگور پاداش داده میشود و به میمون سمت چپ خیار !!!! عکس العمل میمون سمت چپ وقتی می‌بیند که سمت راستی انگور پاداش می‌گیرد، را ببینید!؟!؟.
انگار دنیا را میخواهد بشکافت در این آزمایش…. 💥
اما اگر دیواره این زندگی اینقدر سخت باشدکه نتواند کاری بکند و همچنان خیار به او داده شود و به همنوعش انگور چه می شود؟ عادت می کند؟!… می شود کتکش زد و یا حتی همین خیار راهم در مقابل کار دوبرابر به او داد؟؟؟؟ خودکشی میکند؟
نمی دانم چه می شود اما یقینا سیستم جهان پویاست و این سیکل ظلم شکسته خواهد شد چون ارکان جهان بر اعتدال و عدل استوار می ماند.

@sayyid.mohsen.madani

 

سلام همراهان گرام .. تبعیض زخمیست عمیق که حیوانات را هم به واکنش وامی‌دارد. به میمون سمت راست انگور پاداش داده میشود و به میمون سمت چپ خیار !!!! عکس العمل میمون سمت چپ وقتی می‌بیند که سمت راستی انگور پاداش می‌گیرد، را ببینید!؟!؟. انگار دنیا را میخواهد بشکافت در این آزمایش…. 💥 اما اگر دیواره این زندگی اینقدر سخت باشدکه نتواند کاری بکند و همچنان خیار به او داده شود و به همنوعش انگور چه می شود؟ عادت می کند؟!… می شود کتکش زد و یا حتی همین خیار راهم در مقابل کار دوبرابر به او داد؟؟؟؟ خودکشی میکند؟ نمی دانم چه می شود اما یقینا سیستم جهان پویاست و این سیکل ظلم شکسته خواهد شد چون ارکان جهان بر اعتدال و عدل استوار می ماند. @sayyid.mohsen.madani #سوال#میمون #تبعیض#علمی #آزمایش #انگور #خیار #سیاست #عدل

A post shared by سیاست و انرژی☀ S.Mohsen Madani (@sayyid.mohsen.madani) on

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>