موضوع

جنگ و ویرانی چرا – علی تجویدی – ساز و آواز در مجلس بزرگداشت ابوالحسن ورزی

tajvidi-139506021144

جنگ و ویرانی چرا – علی تجویدی – ساز و آواز در مجلس بزرگداشت ابوالحسن ورزی

“این پریشانی چرا
جنگ و ویرانی چرا ”
دستگاه : چهارگاه
آهنگ,آواز و تکنوازی ویولن : استاد علی تجویدی
ترانه :شادروان بیژن ترقی
تمبک : جهانگیر ملک
ای بشر ای راز هستی
ساز خوش آواز هستی
ای کمال آفرینش
ای فروغ نور بینش
این پریشانی چرا
جنگ و ویرانی چرا
تو چراغ عالمی روشنگری
شوق آوری عشق آفرینی

 

ساز و آواز علی تجویدی

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>