دموکراسی

خود مختاری مستقیم- مدل نهم دموکراسی

مدل نهم – خود مختاری مستقیم

اصول توجیهی

افراد باید در تعیی شرایط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، یعنی باید در تعیین چارچوبی که فرصت های آنها را ایجاد و محدود می کند، مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حق دیگران به کار گیرند، ازحقوق برابر برخوردار باشند.

خصوصیات عمده

تقدیس اصل خودمختاری در قانون اساسی و اعلامیه حقوق

– ساختار پارلمانی یا کنگره ای

– نظام قضایی شامل دادگاه های ویژهای برای تفسیر های حقوق باشد.

– نظام حزبی رقابتی

– خدمات اداری مرکزی و محلی

جامعه مدنی

 • – تنوع انواع خانوار ومنابع اطلاعاتی،نهادهای فرهنگی،گروه های مصرف کننده و غیره
 • – خدمات اجتماعی از قبیل مراقبت از کودکان،مراکز بهداشتی.
 • – بنگاه های اقتصادی خودگران(صنایع حیاتی درمالکیت ملی و سایر صنایع در مالکیت اجتماعی یا تعاونی)
 • – انواع بنگاه های خصوصی برای کمک به تشویق نوآوری و تنوع

 

شرایط عمومی

 • – دسترسی آزاد به اطلاعات برای تضمین تصمیم گیری های آگاهانه درکلیه امور عمومی.
 • – تعیین اولویت های سرمایه گذاری کلی به وسیله حکومت،و در عین حال تنظیم کالا و کار در مقیاسی گسترده به وسیله بازار
 • – به حداقل رساندن مراکز قدرت غیر مسئول در زندگی عمومی و خصوصی
 • – حفظ چارچوب نهادی پذیرای تجاربی با اشکال سازمانی
 • مسئولیت دسته جمعی در زمینه امور دنیوی و کاهش کارروزمره به حداقل”[۱]

 

 • ۱- خود مختاری دمکراتیک ( سازگاری ها و ناسازگاری ها )

اگر زندگی دمکراتیک بیش از رای دادن ادواری نباشد ، در این صورت شهروندان هم فرصتی چندان نخواهد داشت که به مثابه شهروند یا شرکت کننده در زندگی عمومی عمل کنند . “خود مختاری دمکراتیک خواستار آن است که با ایجاد فرصت هایی برای مردم که ( استعداد خود را در مقام یک شهروند » بروز دهند ، این وضع را اصلاح کند . ” [۲]

 • ۲- مشارکت یک اجبار

در این مدل از دموکراسی چون دموکراسی آتنی ، حق و فرصت مردم برای عمل کردن در زندگی عمومی به رسمیت شناخته می شود شهروندان هم می توانند مشارکت گسترده داشته باشند و هم نداشته باشند .

مردم حق تعیین سرنوشت آنها حفظ می شود و نباید اجبار به مداخله درکلیه جنبه های زندگی عمومی به اجباری قانون تبدیل شود .

 

[۱]  مدل های دموکراسی دیوید هلد -۴۳۸

[۲] همان ص ۴۳۷

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا