موضوع

دموکراسی خوب است یا بد ؟!!

دموکراسی خوب است یا بد ؟!!

 • مهم ارتقای فکری و عملی شهروندان در گذر زمان است!
  تغییر شکل حکومت ها بدون ارتقای سطح محتوایی و عقلی جامعه بازتولید سنت های قبلی را در پی خواهد داشت البته با شکل های متفاوت و پیچیده تر…
  ارتقای محتوایی جامعه یا بهتر بگوییم ارتقای فکری و رفتاری شهروند در گرو ایجاد شخصیت شهروندی مطلوب در آن جامعه است.
  شهروندی که حدالمقدور دارای فرصت های برابری برای ارتقای خویش باشد.بجای گشتن و یا نابود کردن افراد نامطلوب یا دیکتاتور یا فاسد, نخست باید با سنت های که آنها از آن استفاده میکنند جنگید.پیامیر اکرم ص در زمان رسالت در آغاز با ابوسفیان و ابوجهل …نجنگیدن با سنت های اشتباه آنها و روابط بین این سنت ها در جامعه چون بت پرستی,قربانی برای بت ها,ربا خوری و .. جنگید و جنگ ایشان آگاهی بخشی و تبلیغ برای معرفی یک شهروندی مطلوب برای همگان بود.
  قولو لا الله الا الله تفلحو…. 🌷
 • 🌹
  #الله #قولو #محمد #عصیان #جامعه #شهروند#دموکراسی #فساد #یادداشت#تبلیغ#دیکتاتور #democracy#politics#جامعه#زندگی #🌷 #پیامبر #تفکر

دموکراسی خوب است یا بد ؟!! مهم ارتقای فکری و عملی شهروندان در گذر زمان است! تغییر شکل حکومت ها بدون ارتقای سطح محتوایی و عقلی جامعه بازتولید سنت های قبلی را در پی خواهد داشت البته با شکل های متفاوت و پیچیده تر… ارتقای محتوایی جامعه یا بهتر بگوییم ارتقای فکری و رفتاری شهروند در گرو ایجاد شخصیت شهروندی مطلوب در آن جامعه است. شهروندی که حدالمقدور دارای فرصت های برابری برای ارتقای خویش باشد. بجای گشتن و یا نابود کردن افراد نامطلوب یا دیکتاتور یا فاسد, نخست باید با سنت های که آنها از آن استفاده میکنند جنگید. پیامیر اکرم ص در زمان رسالت در آغاز با ابوسفیان و ابوجهل …نجنگیدن با سنت های اشتباه آنها و روابط بین این سنت ها در جامعه چون بت پرستی,قربانی برای بت ها,ربا خوری و .. جنگید و جنگ ایشان آگاهی بخشی و تبلیغ برای معرفی یک شهروندی مطلوب برای همگان بود. قولو لا الله الا الله تفلحو…. 🌷🌹 #الله #قولو #محمد #عصیان #جامعه #شهروند #دموکراسی #فساد #یادداشت. #تبلیغ #دیکتاتور #democracy. #politics. #جامعه #زندگی #🌷 #پیامبر #تفکر

A post shared by سید محسن مدنی☀S Mohsen Madani (@sayyid.mohsen.madani) on

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>