موضوع

رئیس سابق سیا واکنش ترامپ را ” ننگ ملی” می داند

رئیس سابق سیا واکنش ترامپ را ” ننگ ملی” می داند

اشپیگل آنلاین – بعد از اینکه یک مجری تلویزیونی درآمریکا از کشته شدن پدر و مادربزرگش در جنگ جهانی دوم و در زمان حکومت نازی صحبت کرده بود، جان برنن رئیس سابق سیا درنامه ای به وی، موضع و واکنش رئیس جمهور آمریکا ترامپ را نسبت به حوادثِ شارلوتسویل ” یک ننگ ملی” خواند. در ادامه در این نامه می آید: ” همۀ آمریکایی هایی که عقل دارند باید نظراتِ نفرت انگیز و خطرناک وی را رد کنند.” به تعبیر رئیس سابق سیا، درغیر اینصورت ترامپ به جامعۀ آمریکا و جایگاه این کشور در جهان آسیب دائمی خواهد زد: ” آقای ترامپ با حرف هایش امنیت ملی ما و آیندۀ مشترک ما را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد.”
برنن بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ رئیس سیا بود و با رفتن رئیس جمهور سابق اوباما، وی نیز از سمت خود کنار رفت.
http://www.spiegel.de/politik/ausland/john-brennan-ex-cia-chef-kritisiert-donald-trump-fuer-charlottesville-a-1163226.html

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری