موضوع

شاها چه می شود که نظر بر گدا کنی.(#شعر:سید محسن مدنی)

 

 

 

۸۱ views
 • s.mohsen.madani's profile picture

  s.mohsen.madani

  شاها چه می شود که نظر بر گدا کنی.(#شعر:سید محسن مدنی)

  شاها چه می شود که نظر بر گدا کنی.
  بر او نگه نموده و نامش صدا کنی.
  چشمم به کنج خانه بماند از فراق دوست.
  آیا شود که گوشه چشمی به ما کنی.
  مهری به دل خریده و افغان نشسته ام.
  مرغ ام اسیر غم چه زمانم رها کنی .
  جانا ملول و خسته ازین ماجرا شدم.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>