موضوع

شیوه حکومت سلطنتی و انواع حکومت سلطانی

Formas_de_governo-139504162310

نقشه‌ای که نظام‌های پادشاهی را با رنگ قرمز از بقیه نظام‌های سیاسی (آبی) در جهان متمایز کرده است.

 

اشکال و انواع مختلف حکومت سلطانی

 کاگوگ – دانش و تاریخ سیاسی

سلطنتی : در رأس حکومت یک نفر سلطان قرار دارد که از ویژگی‌های آن عدم مسئولیت‌پذیری، سلطنت مادام العمر و موروثی بودن سلطنت است

نامحدود (مطلقه): قوای سه گانه و تمام اقتدارات دولتی را در اختیار دارد

محدود (مشروطه): تمام اقتدارات در دست شاه نیست و از طرف ملت یا طبقات ممتاز و یا توسط نمایندگان ملت محدود می‌گردد

 

حکومت سلطنتی محدود بر دو قسم است:

سلطنت اثنایی  یا دوگانه (Dualist Monarchy) قوه مجریه در مقابل پارلمان استقلال دارد و کابینه و وزرا توسط پادشاه انتخاب می‌شوند و در مقابل مجلس مسئولیت سیاسی ندارند (نمونه: امپراطوری عثمانی ۱۸۷۶ و امپراتوری روسیه ۱۹۰۶)

سلطنت پارلمانی (Parliamentary Monarchy) مجالس مقننه علاوه بر تصدی قوه مقننه به طور غیر مستقیم در قوه مجریه نیز دخیل هستند و پادشاه در عزل و نصب وزرا آزاد نیست. تمام فرامین و احکام پادشاه وقتی به اجرا  در می‌آید که به امضای وزرای مربوطه رسیده باشد. (نمونه: انگلستان، نروژ، دانمارک، هلند و بلژیک)   

 

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>