موضوع

طرح جامع انرژی و عدم نقشه راه دولت

سید محسن مدنی: با انتشار طرح جامع انرژی در روزهای واپسین فروردین ۹۹ دولت سعی نمود که نشان دهد در حوزه پر چالش و بیمار انرژی دارای برنامه ای است.

اما بعد مطالعه طرح آنچه یافتم یک سری جداولیست که آرزوها نوشته شده است و میزان رسیدن به آرزوها در خانه های دیگر و مقابل آرزوها پر شده است.

هیچ گونه تقدم و تاخری در بندهای طرح مشهود نیست که بلوک دیاگرام اجرائی چگونه است و اصلا درون مایه فکری طرح کامل مشخص نیست و درآمدهای کشور در یک شرایط خوب ترسیم شده است و نه واقعیت های موجود.

 

…………………………………………….

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

گفتنی است، برنامه مذکور و اقدامات مرتبط با آن بر اساس طرح جامع انرژی کشور و در چهارچوب برنامه‌های پنجساله توسعه به‌روزرسانی می‌شود.

برهمین اساس، وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند در چهارچوب برنامه مذکور، اقدام نموده و گزارش عملکرد سالانه برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

گفتنی است، سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های برنامه مذکور تدوین و اجرا نمایند و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

 

برای مشاهده طرح کلیک کنید

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>