موضوع

طرح حفاظت از تالاب های ایران

Kanibarzan-01082017

طرح حفاظت از تالاب های ایران

 

این پروژه با همکاری بین دولت ایران (سازمان حفاظت از محیط زیست ایران)، صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی ( GEF ) و برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) از سال ۲۰۰۵ شروع شده است.

 

20170904undpiran01_001

 

20170904undpiran01_002

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>