موضوع

مرقد صفیه بنت الحسین ع. در روستایی نزدیک بعلبک,لبنان.

مرقد صفیه بنت الحسین ع. در روستایی نزدیک بعلبک,لبنان.

در مسیر کاروان اسرا در این محل از انبوه رنج و مشقت به #شهادت رسید
.
برای تبرک از نزدیک ترین محل سرداب به قبر مطهر خاک برداشت می شود.

اگرچه تاکید برخاک مطهر امام حسین ع هست و نه تربتی دیگر. 🌹
#مقام #السیده #الصفیه #بنت #الإمام#الحسین (ع) – #بلده حوش تل صفیه#البقاعیه.

 

View this post on Instagram

مرقد صفیه بنت الحسین ع. در روستایی نزدیک بعلبک,لبنان. در مسیر کاروان اسرا در این محل از انبوه رنج و مشقت به #شهادت رسید . برای تبرک از نزدیک ترین محل سرداب به قبر مطهر خاک برداشت می شود. اگرچه تاکید برخاک مطهر امام حسین ع هست و نه تربتی دیگر. 🌹 #مقام #السیده #الصفیه #بنت #الإمام #الحسین (ع) – #بلده حوش تل صفیه #البقاعیه. @sayyid.mohsen.madani 👍 . 🌹 #خاک #قبر #آرامگاه #جهان #زیبا #برداشت #لبنان #بعلبک. #روستا #آرامگاه. #lebanon #baalbek #imamhussain

A post shared by سید محسن مدنی☀S.Mohsen Madani (@sayyid.mohsen.madani) on

 

 

 

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>