موضوع

معترضان نیمه برهنه در جلسه مذاکرات برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

 

View this post on Instagram

معترضان نیمه برهنه در جلسه مذاکرات برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا. آنها معترض هستند که درحالی که تغییرات آب و هوایی ما را میکشد و تهدید جدی است. نمایندگان مجلس عوام درحال تکرار مذاکرات بی نتیجه خروج از اتحادیه اروپا هستند. ..نحوه مذاکرات و شوخیهای نمایندگان واقعا حاکی از این است که هنوز سیاسیون تحت تاثییر نظام بین الملل چند قطبی نتوانسته اند به درک مناسبی از خطرات زیست محیطی برسند و هنوز در اندیشه قدرت ملی و ناسیونالیسمی هستند اگر چه اعتراض منتقدان هم شیوه عجیبی است و خارج از عرف اما برهنگی را برای شدت اعتراض برگزیده اند😂😂. واقعا ببین چه دنیایی شده!!!## اخر کلیپ و ببینید . @sayyid.mohsen.madani . . #مجلس #انگلستان #بریتانیا #اتحادیه #مذاکرات #برگزیت #اروپا #خنده #اعتراض #محیط_زیست #uk #parliament #claimte #nekked

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@s.mohsen.madani) on

معترضان نیمه برهنه در جلسه مذاکرات برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا.
آنها معترض هستند که درحالی که تغییرات آب و هوایی ما را میکشد و تهدید جدی است. نمایندگان مجلس عوام درحال تکرار مذاکرات بی نتیجه خروج از اتحادیه اروپا هستند.
..نحوه مذاکرات و شوخیهای نمایندگان واقعا حاکی از این است که هنوز سیاسیون تحت تاثییر نظام بین الملل چند قطبی نتوانسته اند به درک مناسبی از خطرات زیست محیطی برسند و هنوز در اندیشه قدرت ملی و ناسیونالیسمی هستند

اگر چه اعتراض منتقدان هم شیوه عجیبی است و خارج از عرف اما برهنگی را برای شدت اعتراض برگزیده اند😂😂. واقعا ببین چه دنیایی شده!!!## اخر کلیپ و ببینید
.

@sayyid.mohsen.madani . .

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>