موضوع

پیشی گرفتن تولید انرژی تجدید پذیر از سوخت فسیلی در اروپا

پیشی گرفتن تولید انرژی تجدید پذیر از سوخت فسیلی در اروپا🌺

بیش از یک پنجم انرژی اروپا توسط پنل های خورشیدی و توربین های بادی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ تولید شد.
.
تولید انرژی خورشیدی و باد در برخی از کشورهای #اروپایی – مانند #دانمارک ، #ایرلند و #آلمان – بیشتر بود.
.
به نظر می رسید که تمام انرژی های تجدید پذیر – از جمله باد ، #خورشیدی ، برق و انرژی زیستی – برای اولین بار از تولید سوخت های فسیلی فراتر رفته اند. آنها از ژانویه تا ژوئن ۴۰٪ از قدرت اتحادیه اروپا را تولید کرده اند که #سوخت های #فسیلی ۳۴٪ به آنها کمک می کند.
.
اگرچه اروپا یکی از بزرگترین سهم های باد و خورشیدی را داشت ، اما در سطح جهان یک دهم از کل انرژی در نیمه اول #سال ۲۰۲۰# توسط این منابع تولید می شود. این رشد ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته #افزایش یافته است.

#جهش #امید #پاک #آینده
@s.mohsen.madani. ⚡

 

View this post on Instagram

پیشی گرفتن تولید انرژی تجدید پذیر از سوخت فسیلی در اروپا🌺🍒💥😇🌻💎💛. بیش از یک پنجم انرژی اروپا توسط پنل های خورشیدی و توربین های بادی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ تولید شد. . تولید انرژی خورشیدی و باد در برخی از کشورهای #اروپایی – مانند #دانمارک ، #ایرلند و #آلمان – بیشتر بود. . به نظر می رسید که تمام انرژی های تجدید پذیر – از جمله باد ، #خورشیدی ، برق و انرژی زیستی – برای اولین بار از تولید سوخت های فسیلی فراتر رفته اند. آنها از ژانویه تا ژوئن ۴۰٪ از قدرت اتحادیه اروپا را تولید کرده اند که #سوخت های #فسیلی ۳۴٪ به آنها کمک می کند. . اگرچه اروپا یکی از بزرگترین سهم های باد و خورشیدی را داشت ، اما در سطح جهان یک دهم از کل انرژی در نیمه اول #سال ۲۰۲۰# توسط این منابع تولید می شود. این رشد ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته #افزایش یافته است. #جهش #امید #پاک #آینده @s.mohsen.madani. ⚡

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@s.mohsen.madani) on

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>