موضوع

چالش و نا آرامی در عالم سیاست لازمه آرامش جامعه

 در مجلس و دولت و نهاد های سیاسی عدم آرامش به معنای جنگ و بزن بزن نیست. بلکه تنازعات و دعواهای سیاسی اگر از سمت افراد واقعا سیاستمدار و دارای دانش سیاسی باشد باعث شفافیت و پیشبرد اهداف یک سیستم سیاسی برای رسیدن به منافع ملی و مردمی می شود.

چالش و نا آرامی در عالم سیاست لازمه آرامش جامعه

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>