دموکراسیسیاست

دموکراسی کلاسیک آتن – مدل های دموکراسی

AthensDemocracy-139405112146-139409222241

دموکراسی کلاسیک

نوع اول

 دموکراسی کلاسیک آتن

در قرن پنجم ق . م آتن در میان بسیاری از قدرت های یونانی رقیب به عنوان برترین «دولت شهر» یا «جمهوری شهر» که همان پلیس است سربرکرد.

تاریخ آتن شامل دولت شهر و جمهوریت و حتی قدرت جباران و خودکامگان است. آرمان ها و هدف ها دموکراسی آتن هم در خطابه معروف مربوط به دفن که منسوب به پریکلس یکی از شهروندان, سرداران و سیاست مداران برجسته آتی است به گونه ای شگرف بازگو شده است.

 

پریکلس اجتماعی را توصیف می کند که در آن همه شهروندان می توانند و در حقیقت ناچارند در پی ریزی و تقویت زندگی عمومی مشارکت جویند. شهروندان برای مشارکت در مسائل عمومی، رسما با موانع ناشی از مرتبه و ثروت مواجه نیستند. مردم در امر قانون گذاری یا کارکرد های قضایی قدرت حاکمیت , قدرت فائقه دارند.”

 

مفهوم آتنی «شهروند» متضمن سهیم بودن و مشارکت مستقیم در امور دولت است.

«چنان که پریکلس می گوید: ما نمی گوئیم کسی که به سیاست علاقه ندارد و سرگرم کار خویش است، بلکه می گوئیم او اصولا در این جا کاری ندارد.»

زندگی خوب فقط در پلیس امکان پذیر بود و نه در بیرون پلیس .

۱-۱- چکیده مدل شماره یک دموکراسی کلاسیک

اصل توجیه کننده

شهروندان باید از برابری سیاسی برخوردار شوند تا آزادانه به نوبت فرمانروایی  فرمانبرداری کنند.

خصوصیت اصلی

– شهروندان مستقیما در امور قانونگذاری و قضایی مشارکت دارند.

– قدرت حکومت در دست مجمع شهرواندان است .

– محدوده ی قدرت حکومت کلیه ی امور عمومی شهر را شامل می شود.

– روش ها متنوع انتخاب  برای تصدی مناسب ( انتخاب مستقیم ، قرعه و چرخش مناسب)

– هیچ امتیازخاص شهرواندان معمولی را از صاحب منصبان دولتی متمایز نمی کند

– به استثنای منصب نظامی هیچ فردی نمی تواند دوبار عهده دار منصبی  شود.

– دوره ی تصدی مناصب برای همه کوتاه  است .

– در ازاء خدمات دولتی به افراد حقوق پرداخت می شود.

 

 

 

شرایط عمومی

– شهر دولت های کوچک

– اقتصاد برده داری وقت «آزاد» در اختیار شهروندان قرار می دهد.

– خدمات خانگی، یعنی کار زنان وقت مردان را برای انجام وظایف عمومی آزاد می کند.

 

– شهروند بودن، محدود به تعداد نسبتا اندکی از افراد است.

 

 

برگرفته از کتاب مدل های دموکراسی پرفسور دیوید هلد

کاری از سید محسن مدنی

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا