انرژی تجدید پذیر

Energy development and energy market

Energy development and energy market
Energy development is a set of policies on energy transition from fossil fuels to clean energy and energy efficiency and limiting polluting technologies
In its simplest terms, “energy trading and marketing” is the buying, selling and moving of bulk energy
(electricity and natural gas) from where it is produced to where it is needed.
The history of energy development has been associated with energy transition from coal to oil and still focuses on the development of fossil fuels, but the new prospect in this industry is development of renewable energy.
However, the present study focuses on the market resulting from energy transition from fossil fuels to renewable energy.
The history of energy development has been associated with energy transition from coal to oil and still focuses on the development of fossil fuels, but the new prospect in this industry is development of renewable energy.
However, the present study focuses on the market resulting from energy transition from fossil fuels to renewable energy.

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا