موضوع

نماد دموکرات ها : الاغ نماد جهوری خواهان: فیل در آمریکا بزرگترین و برجسته ترین احزاب سیاسی یعنی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به ترتیب با دو نماد «الاغ...

ادامه مطلب

عصر ایران –  نظام انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا سیستمی منحصر به فرد است که شاید کمتر کسی در جهان با قوانین و نحوه انتخاب رییس جمهوری آمریکا آشنایی داشته باشد...

ادامه مطلب

ایالات متحده نامه ای را که کریستف کلمب در سال ۱۴۹۳ نوشته بود، به ایتالیا بازگردانده است. یک گروه از کارآگاهان هنری کشف کردند که این نامه چندین دهه...

ادامه مطلب

روز شکرگزاری در ایالات متحده زمانی برای گردهم آمدن خانواده و دوستان، و صرف غذایی سنتی و شکرگزاری برای برخورداری از چیزهای خوب در زندگی است. این مراسم همچنین...

ادامه مطلب