موضوع

برای کسانی که واردعرصه سیاسی می شوند وقصدفعالیت دراین عرصه رادارند،داشتن اطلاعات از مفاهیم پایه ای دردانش سیاسی امری است ضروری واجتناب ناپذیر.ازدیدگاه دانشمندان علوم سیاسی ،مهم ترین این...

ادامه مطلب

سیاست پولی سیاستی است که بانک‌های مرکزی برای افزایش اشتغال و تنظیم نرخ تورم انجام می‌دهند که می‌تواند شامل تغییر حجم پول، تغییر نرخ بهره و یا تغییر شرایط...

ادامه مطلب

لودویگ مایزس مترجم: مجید بی‌باک در عصر روشنگری در سال‌هایی که اهالی آمریکای شمالی استقلال شان را پایه گذاشتند و چند سال بعد از آن، زمانی که مستعمرات اسپانیا...

ادامه مطلب

یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم و از غم انگیز ترین فصل های تاریخ اوکراین “قحطی بزرگ” است که در زبان اوکراینی “هولودومور” نامیده می شود هولودومور، یا “مرگ...

ادامه مطلب

مشارکت جامعه در جوامع توده ای و مدنی و تفاوت آنها چیست؟   مقدمه: سید محسن مدنی   در آغاز و قبل از قرارداد وستفالیا نظام امپراتوری که حالت...

ادامه مطلب

کمپین شرکت در المپیکِ حکومت داری مطلوب شرکت در یک المپیک که همه ما می توانیم شرکت کننده در آن باشیم و هم تماشاچی و هم داور  قطعا مشکلات...

ادامه مطلب

 نگاهی به کتاب ِ جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی، منظومه‌ی پساملی/ یورگن هابرماس کتاب جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی مجموعه‌ی مقالاتی است که می‌کوشد چالش‌های پیش روی دموکراسی و...

ادامه مطلب

مدل چهارم دموکراسی – پایان سیاست «پایان سیاست» عنوانی است که دیوید هلد به نظریات و مواضع مارکس اطلاق کرده است یا پایان دوران دولت، به معنای تحول زندگی...

ادامه مطلب

 شکل گیری دموکراسی تکاملی-له و علیه دول – دموکراسی آنچه باعث پیدایش دموکراسی تکاملی شد این سوال متفکران بود که چگونه خود دموکراسی می تواند به ساخت و کار اصلی...

ادامه مطلب