موضوع

فیمینیسم(فمینیسم)-قسمت هفتم خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل     فصل هفتم : فیمینیسم   انگاره تاثیر گذاری جنبش های اجتماعی بر معرفت بشری – به...

ادامه مطلب

فصل پنجم: نظریه انتقادی مقدمه: شامل دیدگاههای متاثر از مکتب فرانکفورت و آرای آنتونیو گرامشی تلاشی میان رشته ای تلقی می شود که علم سیاست ، روابط بین الملل، جامعه...

ادامه مطلب

فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌   نظریه نظام جهانی‌ توسط نظریه پردازانی همچون: امانوئل والرستین، انردره گونترفرانک، سمیر امین، جیووانی اریقی مطرح می‌‌شود. این نظریه پردازن، نظر خود را با...

ادامه مطلب

مکتب انگلیسی نظریه روابط بین‌الملل (که گاهی اوقات واقع گرایی لیبرال، مکتب جامعه بین‌المللی و یا نهادگرایان بریتانیایی نیز خوانده می‌شود) بر این عقیده است که با وجود شرایط آنارشیک، جامعه‌ای از دولت‌ها در سطح بین‌المللی...

ادامه مطلب

 فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده   واقع گرایی مهم ترین، پایدارترین و پرجاذبه ترین نظریه جریان...

ادامه مطلب

  لیبرالیسم ، قسمت دوم از خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل، حمیرا مشیرزاده               فصل اول: لیبرالیسم رشته روابط بین الملل...

ادامه مطلب

 روابط بین الملل     *    مقدمه: تکثر نظری در روابط بین الملل نظریه ابزار شناخت جهان است و اثبات گرایان آن را آیینه واقعیت می دانند که واقعیت...

ادامه مطلب

امروزه فلسفه سیاسی کلاسیک، در معرض دو اعتراض عمومی قرار دارد، که طرح آن نه به هوش نیاز دارد، نه اصالت و نه حتی فضل و دانش.این دو عبارتند...

ادامه مطلب

وقتی فلسفه سیاسی افلاطون و ارسطو را کلاسیک توصیف می‏کنیم، نظر ما این است که آنها صورت کلاسیک از فلسفه سیاسی را تشکیل می‏دهند. گفته شده است که سادگی...

ادامه مطلب

امروزه مراد اغلب مردم از نظریه سیاسی، تفکری فراگیر در باره شرایط سیاسی است که به ارائه یک سیاست همه جانبه می‏انجامد.چنین تفکری، در آخرین وهله به اصولی جلب...

ادامه مطلب