موضوع

در وبسایت جهان وطنی هدف ما بالا بردن آگاهی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است تا با فهم بیشتر تفاوت ها و مشابهت های فرهنگی بین ملل بتوانیم...

ادامه مطلب

فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌   نظریه نظام جهانی‌ توسط نظریه پردازانی همچون: امانوئل والرستین، انردره گونترفرانک، سمیر امین، جیووانی اریقی مطرح می‌‌شود. این نظریه پردازن، نظر خود را با...

ادامه مطلب

بررسی عوامل تاثیرگذار بر تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری داخلی​   ۱ – مقدمه در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال...

ادامه مطلب

دومین کشور بزرگ در جهان  کانادا است ، کانادا دارای مناظر زیبا و مراکز منحصر به فرد برای اکتشاف کردن توسط مسافران است. از ساحل به ساحل ، کشور داری ...

ادامه مطلب

 نگاهی به کتاب ِ جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی، منظومه‌ی پساملی/ یورگن هابرماس کتاب جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی مجموعه‌ی مقالاتی است که می‌کوشد چالش‌های پیش روی دموکراسی و...

ادامه مطلب

   مدل ششم تکثرگرایی, وسرمایه داری صنفی و دولت   در دنیای رقابت نخبگان سیاسی، شهروند در دنیای کشمکش بین نخبگان به مثابه افرادی تک افتاده وآسیب پذیر تصور می...

ادامه مطلب

محمد توحید فام ایده حکمرانی خوب در اصطلاح به معنی افزایش کارآمدی نظام سیاسی برای اداره جامعه در اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل پرورش یافته و...

ادامه مطلب