موضوع

اقسام حکومت از دیدگاه افلاطون :   افلاطون نخستین کسی است که در کتاب جمهور حکومتهای مختلف را بیان می‏کند و به آنها نقد و ایراد می‏کند. افلاطون می‏گوید:...

ادامه مطلب

یکی از بزرگترین جنایات قرن بیستم و از غم انگیز ترین فصل های تاریخ اوکراین “قحطی بزرگ” است که در زبان اوکراینی “هولودومور” نامیده می شود هولودومور، یا “مرگ...

ادامه مطلب

نظام سیاسی (political system) تعریف نظام سیاسی چندین تعریف از نظام سیاسی وجود دارد:   نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهاد ها، گروه های ذی نفع (از قبیل احزاب سیاسی،...

ادامه مطلب