در این پژوهش سعی بر این است که تاثیر روند دموکراسی خواهی ملت ها بر اصلاح ساختار سازمان ملل متحد اثبات و بیان گردد.

دکمه بازگشت به بالا