موضوع

حکمرانی خوب و تغییر رویکرد در مورد نقش دولت پس از پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد دولت بزرگ به منزله رویکرد مسلط، با هدف سیاست‌گذاری توسعه در اکثر کشورها...

ادامه مطلب

شفافیت اجتماعی شفافیت یک خاصیت عمومی است. این موضوع با یک سری از سیاست ها ، عملکرد ها و شیوه هایی پیش میرود که به شهروندان اجازه دسترسی ، استفاده ، سود بردن ، فهمیدن ، اصل اطلاع رسانی  و حسابرسیِ اطلاعات...

ادامه مطلب

شاخص درک یا احساس فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد ( (Corruptions Perception Index(CPI)، کشورها را برحسب میزان فساد موجود درمیان مقامات دولتی و...

ادامه مطلب

کمپین شرکت در المپیکِ حکومت داری مطلوب شرکت در یک المپیک که همه ما می توانیم شرکت کننده در آن باشیم و هم تماشاچی و هم داور  قطعا مشکلات...

ادامه مطلب

قیام امام حسین (علیه السلام) برای اصلاح شیوه حکومت بود و احیای شیوه حکومتداری جدّش قیام حسین علیه السلام برای شیوه حکومت داری مطلوب علیه حکومتداری فاسقین بارها شنیده...

ادامه مطلب

معایب دموکراسی چیست ؟ (نه برای رد دموکراسی بلکه برای درکی واقع بینانه از دموکراسی) Disadvantages of democracy نظام های سیاسی دمکراسی یکی از یافته های مهم بشری است....

ادامه مطلب

نقش نخبگان در گذار به دموکراسی حسین بشیریه چکیده: آقای بشیریه قرن بیست‏ ویکم را قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی می‏داند. در باب گذار...

ادامه مطلب

 نگاهی به کتاب ِ جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی، منظومه‌ی پساملی/ یورگن هابرماس کتاب جهانی شدن و آینده‌ی دموکراسی مجموعه‌ی مقالاتی است که می‌کوشد چالش‌های پیش روی دموکراسی و...

ادامه مطلب

مدل هشتم- دموکراسی مشارکتی مشارکت ، آزادی و دموکراسی « دموکراسی مشارکتی » نام دموکراسی است که به اندیشه های چپ جدیدی گذاشته اند . که عمده ترین مدل...

ادامه مطلب