موضوع

مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی دکتر سید عبد القیوم سجادی مقدمه آشنایی با حقوق بین الملل و بخصوص معاهدات بین المللی از دو جهت دارای اهمیت می باشد....

ادامه مطلب

برنامه توسعه ملل متحد – UNDP برنامه توسعه ملل متحد، شبکه جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه است که از تغییر حمایت میکند و کشورها را با دانش، تجربه...

ادامه مطلب

هرساله نویسندگان، روزنامه نگاران، مدرسان، محققان، دانشجویان و دانش آموزان می خواهند در مورد آمار گرسنگی و سوء تغذیه در جهان مطلع گردند. به همین منظور، ما مجموعه ای...

ادامه مطلب

درخواست سازمان جهانی گردشگری ؛ ترکیه را تنها نگذارید!!! پس از وقوع حملات تروریستی اخیر در ترکیه، سازمان جهانی گردشگری از فعالان گردشگری درخواست کرد این کشور را ترک...

ادامه مطلب