موضوع

موسسه شفافیت بین‌الملل (Transparency International) هر ساله میزان فساد موجود در ساختار ۱۷۵ کشور را  مورد بررسی قرار داده و رتبه‌بندی سالیانه خود را اعلام می‌کند. در این رتبه بندی...

ادامه مطلب

دولت نماینده و پاسخگو   اگر ستون اول دموکراسی تضمین حقوق اساسی و اولیه بشر به شهروندان و غیر شهروندان است، دوم، شامل نهادهای حکومتی نماینده و پاسخگو است....

ادامه مطلب

فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از...

ادامه مطلب

شفافیت اجتماعی شفافیت یک خاصیت عمومی است. این موضوع با یک سری از سیاست ها ، عملکرد ها و شیوه هایی پیش میرود که به شهروندان اجازه دسترسی ، استفاده ، سود بردن ، فهمیدن ، اصل اطلاع رسانی  و حسابرسیِ اطلاعات...

ادامه مطلب
همکاری