چشم‌انداز مصرف برق در افق ۲۰۵۰: گسترش استفاده از برق منجر به دو ‌برابر شدن تقاضای این انرژی تا سال ۲۰۵۰ خواهد شد. این امر عمدتا ناشی از افزایش...

ادامه مطلب