طرح معامله قرن که توسط گروهی متوهم و خودشیفته طراحی مثلا شده و دیروز توسط لیدر آنها ترامپ معرفی شد جای بسی حیرت از این همه ساده انگاری مسایل...

ادامه مطلب