جهانی شدن و نظریه­ های توسعه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی «جهانی شدن و نظریه­ های توسعه» عنوان سخنرانی دکتر محمد جواد زاهدی بود که در تاریخ سی خرداد...

ادامه مطلب