موضوع

جهانی شدن و نظریه­ های توسعه جامعه‌شناسی توسعه و دگرگونی‌های اجتماعی «جهانی شدن و نظریه­ های توسعه» عنوان سخنرانی دکتر محمد جواد زاهدی بود که در تاریخ سی خرداد...

ادامه مطلب

فصل چهارم: نظریه نظام جهانی‌   نظریه نظام جهانی‌ توسط نظریه پردازانی همچون: امانوئل والرستین، انردره گونترفرانک، سمیر امین، جیووانی اریقی مطرح می‌‌شود. این نظریه پردازن، نظر خود را با...

ادامه مطلب
همکاری