یکی از منابع انرژی های تجدیدپذیر، انرژی برق آبی است که از پتانسیل آب پشت سدها برای بحرکت درآوردن توربین های آبی استفاده می شود   نیروگاه برق آبی:...

ادامه مطلب