موضوع

هشدار در خصوص استفاده از ایده های وبسایت و سرقت ایده Warning about using website ideas and stealing ideas We have noticed that some opportunists have used proprietary website...

ادامه مطلب

هم اندیشی در خصوص «بحران در علوم سیاسی» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. دراین جلسه دکتر جهانگیر معینی علمداری (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دکتر حمید...

ادامه مطلب

پس از هشت سال زندگی در کاخ سفید، پرزیدنت اوباما و خانواده اش برای آینده آماده می شوند. اما آنها کجا خواهند رفت و چه خواهند کرد؟ بیشتر رؤسای...

ادامه مطلب
همکاری