موضوع

استاد دانشگاه شهید بهشتی – دکتر محمود سریع القلم شکسپیر می‌گوید: «برخی انسانها بزرگ آفریده شده‌اند؛ برخی بزرگی را به دست می‌آورند و بر گروهی، بزرگی ناخواسته سوار می‌شود.» عرصه...

ادامه مطلب

نویسنده: مریم فرانسوا سیرا مترجم: بهزاد باغی‌دوست درباره نویسنده: مریم فرانسوا سیرا، نویسنده و ژورنالیست انگلیسی‌-فرانسوی است که در انگلستان فعالیت می‌کند. او دکترایش را در دانشگاه آکسفورد می‌گذراند...

ادامه مطلب

 آیا معتقد هستید که جامعه‌ ما با سیاست‌زدگی مواجه است؟  ابتدا باید تعریفی از «سیاست‌زدگی» مطرح کرد تا بتوان به این پرسش پاسخ داد. معمولا وقتی پسوند «زدگی» را...

ادامه مطلب

زمانی که اروپاییان در رقابت های استعماری خود در حال جنگ های خونین بودن و انقلاب های درونی آنها برای برقرای حکومت های مدرن تر و دموکرات تر به...

ادامه مطلب

ای پدر عترت و زوج بتول! حلقه‌کِش علم تو گوشِ عقول ای درِ تو خِطّه اقلیم دین! مسجدِ اقصای جهان را یقین ای به تو مرجوع، حساب وجود! وی...

ادامه مطلب

در ادبیات جدید توسعه، فقیر به کسی گفته می شود که از قدرت انتخاب کمتر و محدودتری در زندگی برخوردار است. امروز مفهوم فقر دیگر با فقر درآمدی و...

ادامه مطلب

مقدمه در انتخابات پیش رو  و کش و قوس کاندیداها و جناح های سیاسی صداهای مختلفی شنیده می شود، صحبت از عملکرد قاطع شورای نگهبان و همچنین انتقاد های...

ادامه مطلب

در طول تاریخ بشر در قالب های مختلف با همدیگر قرارداد ها  و عهدنامه های امضا کرده اند. ومنافع مشترکی رادر قالب های متفاوت بشری کسب کرده اند یکی...

ادامه مطلب

اهمیت توجه به میزان مشروعیت سیاسی دولت ها و ایجاد ثبات برای نیل به توسعه پایدار سید محسن مدنی   برای توسعه ای همگون و پایدار نیاز به ثبات...

ادامه مطلب