موضوع

 شکل گیری دموکراسی تکاملی-له و علیه دول – دموکراسی آنچه باعث پیدایش دموکراسی تکاملی شد این سوال متفکران بود که چگونه خود دموکراسی می تواند به ساخت و کار اصلی...

ادامه مطلب

محمد توحید فام ایده حکمرانی خوب در اصطلاح به معنی افزایش کارآمدی نظام سیاسی برای اداره جامعه در اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل پرورش یافته و...

ادامه مطلب

 مدل دهم –  مروری بر نظریه دموکراسی جهان وطنی دیوید هلد  کاگوگ-دموکراسی- دیود هلد دانشمند علوم سیاسی و نظریه‌پرداز دموکراسی جهان وطنی معتقد است در عصری که در حال جهانی...

ادامه مطلب

دموکراسی کلاسیک نوع اول  دموکراسی کلاسیک آتن در قرن پنجم ق . م آتن در میان بسیاری از قدرت های یونانی رقیب به عنوان برترین «دولت شهر» یا «جمهوری...

ادامه مطلب