موضوع

اولین صندوق رای در ایران

9-139502021752

 

مخبرالسلطنه هدایت را برخی بنیانگذار سیستم انتخابات در ایران دانسته اند. انتخابات اولین مجلس در ایران را او برپا داشت و اولین صندوق های انتخاباتی به دستور و خرج او توسط حاج محمدمهدی صندوقساز ساخته شد.

درجمادی الثانی سال ۱۳۲۴ قمری، وقتی دستور مظفرالدین شاه بیمار برای برگزاری انتخابات مجلس صادر شد، آزادی خواهان دست به کار شدند که مبادا دیر شود.

مخبرالسلطنه خود به شیرینی حکایت را نوشته که چطور ظرف دوماه همه کارها را به سامان کرد و در نهایت:

«در محل مدرسه نظام، انتخابات را به جریان انداختم. خازن الملک که معاون حکومت [استانداری مرکز] بود دو روز آمد و دیگر نیامد. من بی رقم قوشچی باشی شدم، برای روز مولود حضرت حجت، طبقات [مردم] در سلام [دربار] ظاهر شدند . همان روز در مدرسه نظام جلسه تشکیل یافت و صنیع الدوله به ریاست [هیات نظارت بر انتخابات] انتخاب شد. تشریفات مجلس هم از کیسه لاغر حقیر شد و سی تومان بیشتر نبود. نظار بلااجرت، انتخابات را انجام دادند. سماوری دایر بود و به خرج مشتری، از ولایات به تدریج وکلا میرسیدند . در مدرسه نظام جا تنگ بود به عمارت بهارستان انتقال کردند. وکلا مشغول نوشتن قانون اساسی شدند . وکلای اصناف شب در منزل صدیق حضرت جمع شده درس مشروطیت می خواندند، روز آخر انتخابات تهران نوبت سادات تهرانی و سادات لاریجانی بود. توطئه اغتشاشی دیده شده بود. سادات لاریجانی چماق زیر عبا داشتند، به من گفتند، سپردم فراش ها مراقب باشند . چماق ها که از زیر عبا در آمد حکم کردم سادات لاریجانی را از حوزه بیرون کردند. آقاخان نامی سراسیمه وارد حوزه شد که نظار نشسته اند و قانونی نیست، دست او را گرفتم و از دریچه بیرون انداختم و اینکه در مجلس گفتم به چوب استبداد انتخابات را انجام دادم نظر به این وقایع بود».

منبع: مخبرالسلطنه هدایت ، خاطرات و خطرات، نشر زوار، چاپ دوم ۱۳۴۳ صفحه ۱۴۲

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری