موضوع

دنیای آینده، دنیا هوشمند سازی واحد های پراکنده و تفویض اختیار در گستره جغرافیایی است.

من و نیروگاه خورشیدی🌞💯🌹
.
براساس تجربه کاری خود در طول ده سال گذشته , معتقدم ما بیش از علم به امور فنی و مدیریتی احداث نیروگاه و واحد های صنعتی و اداره آن نیازمند آنیم که حقیقتا بپذیریم سیاست یک علم ست و با جهان سیاست و#سیاستگذاری باید بهتر آشنا شویم. . .

سیاست گذاری در بخش های مختلف امور زندگی بشر منجمله سیاستگذاری بخش انرژی رابایستی جدی تر دنبال کنیم و بدانیم که دنیای آینده، دنیا هوشمند سازی واحد های پراکنده و تفویض اختیار در گستره جغرافیایی است.
.

نیروگاه های تولید پراکنده سهمی بزرگ در حوزه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه تر ثروت خواهند داشت.
.
.
➡ @sayyid.mohsen.madani

 

View this post on Instagram

من و نیروگاه خورشیدی🌞💯🌹 . براساس تجربه کاری خود در طول ده سال گذشته , معتقدم ما بیش از علم به امور فنی و مدیریتی احداث نیروگاه و واحد های صنعتی و اداره آن نیازمند آنیم که حقیقتا بپذیریم سیاست یک علم ست و با جهان سیاست و #سیاستگذاری باید بهتر آشنا شویم. . . سیاست گذاری در بخش های مختلف امور زندگی بشر منجمله سیاستگذاری بخش انرژی رابایستی جدی تر دنبال کنیم و بدانیم که دنیای آینده دنیا هوشمند سازی واحد های پراکنده و تفویض اختیار در گستره جغرافیایی است. . نیروگاه های تولید پراکنده سهمی بزرگ در حوزه رفاه اجتماعی و توزیع عادلانه تر ثروت خواهند داشت. . . ➡ @sayyid.mohsen.madani 💯 . . . #سیاست #سیاستگذاری #انرژی #نیروگاه #ایران #تجدیدپذیر #خورشیدی #جهان #ابر #آسمان #عکس #سرمایه #ثروت #علم #science #iran #energy #politics #renewable #solar

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@sayyid.mohsen.madani) on

💯 . .

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>