موضوع

مرقد سیده خوله بنت الحسین ع در شهر بعلبک لبنان

مرقد سیده خوله بنت الحسین ع | Sayyida khawla bint al hussein

خوله دختر حسین بن علی علیه السلام است که با او در کربلا حاضر بود و در راه بازگشت از کربلا در اثر تشنگی و گرسنگی فوت کرد و در این مکان به خاک سپرده می‌شود و در کنار قبر او درختی کاشته می‌شود. در کنار این مقبره درختی است که اهالی معتقدند زینب آن را در کنار مزار کاشت تا نشانی برای یافتن مزار باشد. این درخت اکنون مورد احترام زایرین است.

 شهر بعلبک لبنان

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری