حکومت داری مطلوبسیاست

کمپین شرکت در المپیکِ حکومت داری مطلوب

کمپین شرکت در المپیکِ حکومت داری مطلوب

شرکت در یک المپیک که همه ما می توانیم شرکت کننده در آن باشیم و هم تماشاچی و هم داور 

قطعا مشکلات جامعه را نمی توان به تنهایی و یا با توان گروهی اندک رفع نمود.

همچنین نمی توان با نا امیدی گام برداشت و خود را مجبور و دارای یک سرنوشت مختوم و اجباری دانست .

شرکت در انتخابات ها و یا عدم آن وقتی بعد ان عملی مناسب نباشد و راه حلی مناسب برای پیگیری نتیجه ای خاص و یا متفاوتی نخواهد داشت چون همیشه هر دو گروه از شرکت کنندگان و یا کسانی که در انتخابات شرکت نکرده اند وجود دارد.

سعی بر این است که همه بکوشیم در رنکینگ جهانی حکومت داری مطلوب و رشته های آن مقامی بالاتر کسب کنیم.

اگر چه در مصادیق جزیی شاید فرهنگ ها با هم متفاوت باشند اما کلیت اصول آن را می توان با تفاهمی جهانی ، مد نظر داشت و برای عنوان و رتبهای بهتر تلاش کنیم.

با پیگیری این  موضوع میزان ها و متر های برای اندازه گیری رفتار و کردار خود وسیاستمداران و عملکردها می توان بدست آورد.

می توان با پیگیری از این راه هر روز مقام و جایگاه و شرایط ارزنده تری برای خود و جهان رقم بزنیم

 

از همین لحظه شروع کنیم

این رقابت در کجا وبین چه کسانی و در چه رشته های است؟

 

نام المپیک : حکومت داری مطلوب

مکان برگزاری : جهان وطن

شرکت کنندگان : از تمامی کشور های جهان (دولت ها و ملت ها)

رشته های مورد رقابت در المپیک جهان وطنی :

رشته های این المپیک همان اصول حکومت داری مطلوب یا حکمرانی خوب است

 

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است.این مؤلفه ها عبارتند از مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسوولیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت وعدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون . حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد ، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسوول است.

b025cde73a4a42d9a3e296a86f3c3254governance1-139406041144-139409171126

 

۱ ) مشارکت ( participation)

مشارکت سنگ بنای اصلی حکمرانی خوب به شمار می رود. مشارکت مردم می تواند به صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آنها یا نمایندگان منتخبشان باشد. البته باید دقت کرد که ایجاد دموکراسی الزاماً به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آسیب پذیر در اتخاذ سیاستها نیست بلکه مشارکت باید سازماندهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف شده محقق می گردد.

۲) حاکمیت قانون(Rule of Law)

حکمرانی خوب نیازمند چارچوبهای قانونی بی طرفانه ایست که غیر مغرضانه اجرا شوند. خصوصاً باید حقوق بشر و در رأس آن حقوق اقلیتها حفظ گردد. اجرای بی طرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجام پذیر است.

۳ ) شفافیت( Transparency)

شفافیت به معنای اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها مطابق قوانین ومقررات است . همچنین به معنای دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که می تواند بر زندگی آنها تأثیر گذار باشد . در این راستا باید اطلاعات کافی تهیه گردد و به صورت قابل فهم در اختیار عموم قرارداده شود.

۴ ) مسئولیت پذیری( Responsiveness)

در حکمرانی خوب سازمانها و نهادها باید در خدمت ذینفعان باشند و در قبال وظایف محوله مسئول باشند . هر مشکل یا بحران در سطح جامعه می بایست توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند . فرافکنی و توهم توطئه از جمله مواردی هستند که همواره برای فرار از مسئولیت پذیری به کار گرفته شده اند.

 

۵) اجماع محوری( Consensus oriented)

در سطح جامعه کنشگران زیادی با نقطه نظرات مختلف حضور دارند . حکمرانی خوب می بایست منافع متفاوت گروههای گوناگون را با دستیابی به یک اجماع گسترده فراهم نماید. تصمیم گیری مبتنی بر اجماع فرایندی است که در آن قدرت شخصی و کنترل اطلاعات تابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است. اجماع محوری نیازمند درک درستی از دورنمای بلند مدت توسعه انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهداف دراین نوع از توسعه است.

۶) تساوی حقوق و جامعیت(Inclusiveness )

رفاه و سلامت در یک جامعه زمانی بوجود می آید که تمام اعضای آن احساس کنند در جریان تحولات آن قرار دارند و به نوعی خود را عضو تأثیر گذار پندارند . این موضوع جز با ایجاد فرصت برای اقشار آسیب پذیر جهت بهبود وضعیت رفاه و آسایش خود میسر نمی شود.

۷) پاسخگویی( Accountability)

پاسخگویی یک نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب به شمار می رود . نه تنها نهادهای دولتی، بلکه بخش خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم ، خاصه ذینفعان خود ، پاسخگو باشند . اینکه پاسخگویی از طرف چه کسی و به چه فردی است بر حسب نوع تصمیمات و فعالیتهای سازمانها و افراد متغیر است . در حالت کلی هر سازمانی در قبال کسانی که به وسیله کارهای انجام شده توسط سازمان تأثیر می پذیرند ، پاسخگوست. نکته مهم اینجاست که پاسخگویی تنها از طریق اعمال شفافیت و حاکمیت قانون اجرایی می شود.

 

۸ ) کارآیی واثر بخشی(Efficiency and Effectivenes )

حکمرانی خوب به معنای آنست که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهترین استفاده را از منابع بنمایند . مفهوم کارآیی در زمینه حکمرانی خوب در بر گیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز هست و فقط به معنای فنی کارآیی نیست(UN-HABITAT, ۲۰۰۶).

 

چگونه اشتیاق خود را برای این رقابت نشان دهیم و یک شرکت کننده وهم یک هوادار خوب باشیم

 

  • ۱- همه ما تابلو های و دسنوشت های را که دوست داریم تهیه می کنیم چرا همچنین تابلوی در محیط کار و زندگی خود نداشته باشیم.
  • ۲- درباره آن فکر کنیم و مطالعه و مقاله و یادداشت بنویسیم.
  • ۳- هنرمندان را تشویق کنیم که در این زمینه آثار هنری خلق کنند

۴-     در شبکه های اجتماعی به تبلیغ و بیان آن بپردازیم و از هشتگ های آن استفاده کنیم

 

#good_governance                  

 

#hokoumat_matloub               

        #حکومتداری_مطلوب

۵-     برای بالا بردن سطح کیفی و کمی آن در شهر و کشور خود ایده پردازی کنیم

۶-     فعالان در این زمینه را یاری کنیم 

 

 

نتایج و آثار این رقابت:
حکمرانی خوب دارای نتایجی به شرح زیر است:
– سازماندهی منظم و منضبط امور با استفاده از جنبه های برتر تفکر سیاسی، اجرایی و ظاهری.
– نگرشی واقع گرایانه در اداره امور و جریانات، حفظ وضعیت اخلاقی و عدالت در توزیع مزایای ناشی از نگرش واقع گرایانه به منظور رضایت همگان.
فراتر از این موارد، سازمان ملل متحد نتایج زیر را نیز به حکمرانی خوب افزوده است:

-اولویت دهی به مسایل فقر

– افزایش آگاهی برای تأمین حقوق زنان

– حفظ محیط زیست

– ایجاد فرصت های لازم برای اشتغال و دیگر مسایل زیستی و رفاهی.

در مجموع برای اینکه یک حکمرانی، حکمرانی خوب تلقی گردد بایدکارکردهای زیر را داشته باشد:

– مشارکت جویی

– نگرش استراتژیک

– قانون گرایی

– شفافیت

– اجماع آراء

– عدالت جویی

– سودمندی و کارآیی

– پاسخگویی

حکمرانی خوب مانند بسیاری امور دیگر به صورت تصادفی حاصل نمی شود. بلکه نیازمند قواعد نظام مند و برنامه ریزی دقیق می باشد. حکمرانی خوب نتیجه برنامه ریزی خوب، سرمایه گذاری سودمند در بخش مدیریت منابع، مشارکت کارآمد و تصمیم سازی منطقی و معقول است
سید محسن مدنی

 

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا