موضوع

مشاهیر سیاست –  میرزا تقی خان امیر کبیر – صدر اعظم ایران در دوران ناصری – ۱۸۰۷ تا ۱۸۵۲ میلادی میرزا محمد تقی‌خان فراهانی”مشهور به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌های ایران...

ادامه مطلب

میرزا تقی خان امیر کبیر   وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ...

ادامه مطلب